Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In België worden jaarlijks ongeveer 10 500 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd.

Jaarlijks overlijden meer dan 2 300 mensen aan borstkanker.

Ongeveer één vrouw op negen zal borstkanker krijgen voor de leeftijd van 75 jaar.

De borstkliniek garandeert een gecoördineerd zorgproces voor elke vrouw met borstkanker. Studies uit het buitenland tonen aan dat de gemiddelde overleving na vijf jaar door een multidisciplinaire kankerzorg stijgt met 10 à 15%.

Alle patiënten worden daarom ook preoperatief en postoperatief multidisciplinair besproken volgens overeengekomen behandelingsschema’s.

Het doel van de borstkliniek is de kwaliteit van de borstkankerzorg te optimaliseren. Door subspecialisatie kunnen we de ontwikkeling van borstkankerzorg verder mogelijk maken door middel van nieuwe technologieën en introductie van nieuwe behandelingsmogelijkheden.


Tot de kerngroep van het borstteam behoren gynaecologisch oncologen, radiologen, pathologen,  medisch oncologen, radiotherapeuten en borstverpleegkundigen.

Tot de medewerkende leden van het borstteam behoren reconstructieve chirurgen, genetici, sociaal verpleegkundigen, research verpleegkundigen, psychologen, psychiaters en palliatief verzorgenden.


De borstkliniek van de GZA ziekenhuizen, campus Sint Augustinus heeft de  ‘European Cancer Care Certification’ , dwz. dat wij voldoen aan de EUSOMA-criteria van een Gespecialiseerde Borstkliniek. (Eusoma document "The requirements of a Specialist Breast Unit")

Borstkliniek Sint Augustinus