Dr. Verkinderen studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en kreeg zijn opleiding in de gynecologie en verloskunde in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis Aalst en het Sint Augustinus ziekenhuis Antwerpen.Daarna subspecialiseerde hij zich in de gynecologische oncologie in het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam en het NKI Anthoni van Leeuwenhoek te Amsterdam alvorens terug te keren naar het Sint Augustinus ziekenhuis als vast staflid.


Dr. Verkinderen volgde een opleiding in de robotchirurgie aan het IRCAD in Straatsburg en aan de Ecole Europeenne de Chirurgie in Parijs.Sinds 2009 is Dr Verkinderen hoofd van de afdeling Gynaecologische Oncologie en van de borstkliniek van de GZA ziekenhuizen.